I detta avsnitt samtalar vi om Tidöavtalet som regeringen tagit fram, där både grundlagsskydd av abort och distansaborter ingår. Men hur genomtänkt är det att abort i så fall skulle få samma status som t ex yttrandefriheten? Och hur väl rimmar det med Europadomstolen som i rättsfallet ”A, B och C mot Irland” sagt att kvinnans rätt till privatliv bör vägas mot det ofödda barnets fri- och rättigheter? Vi diskuterar även riskerna med distansaborter, bland annat att rätt graviditetsvecka inte säkerställs.

Källor:

Tidöavtalet – Överenskommelse för Sverige.pdf (kristdemokraterna.se)
Mödosam kamp för att skriva in abort i författningen i Frankrike – Dagen
Pandemin utnyttjas för att kringgå säkerhetskrav på abort (manniskovarde.se)
30k doctors say continuing elective abortions during pandemic ’medically irresponsible’ – LifeSite (lifesitenews.com)
Mom Sues Planned Parenthood After Giving Birth to Dead 30-Week-Old Baby in a Toilet – LifeNews.com
Medicinsk abort på distans var säker och effektiv – LäkemedelsVärlden (lakemedelsvarlden.se)
Abortion at Home: A Mystery Client Investigation – Christian Concern
Prominent peer speaks out against ‘dangerous’ DIY home abortion scheme (righttolife.org.uk)
The Year of the Abortion – The Conservative Woman
Natalias distansabort skedde mot hennes vilja (manniskovarde.se)
Amanda Broberg: Låt kvinnor hantera sina aborter själva | SvD Debatt
Leaked email shows UK health authority aware of 2 maternal deaths connected to DIY abortion pills – LifeSite (lifesitenews.com)
Supporting the right to abortion self-care – Ipas