Foto: Signe Marie Andreasson

Europadomstolen avvisade 18 oktober 2021 barnmorskorna Ellinor Grimmarks och Linda Steens resningsansökan. Den angivna förklaringen är att ”inga exceptionella omständigheter framkommit som ger anledning till resning”. Att en av de tre domarna, som tidigare fattat beslut i ärendet, hade mångåriga kopplingar till barnmorskornas motpart i de svenska målen var tydligen inte exceptionellt nog. 

Det kan vara läge att påminna om rapporten av ECLJ (European Center for Law and Justice) som gavs ut våren 2020 och visade att förekomsten av jävsförhållanden bland Europadomstolens domare inte är ett litet problem. Minst 22 av 100 permanenta domare hade sedan 2009 dömt i ärenden där de haft kopplingar till den organisation som var part i ifrågavarande fall. Problematiskt är enligt rapporten att domarna inte har skyldighet att meddela sina eventuella intressekonflikter till Europadomstolen. ECLJ poängterar att Europadomstolen borde tillämpa de föreskrifter om öppenhet och rättvisa rättegångar, som den i sin tur kräver av medlemsstaternas domstolar. 

Samtidigt nås vi återigen av ett reportage om den skriande barnmorskebristen i Sverige. Under året har 45 barnmorskor sagt upp sig enbart vid Danderyds sjukhus och fler är att vänta enligt Aftonbladet den 27 oktober 2021. Sommaren 2020 undertecknade 102 barnmorskor från samma sjukhus en debattartikel där de bland annat belyste att barnmorska hade fattats på sammanlagt 900 pass under semesterperioden på förlossning och antenatal-/eftervård.

Krisen gäller enligt Aftonbladet inte heller enbart Danderyds sjukhus. På Södersjukhuset har 42 barnmorskor sagt upp sig i år. BB i Lycksele tvingades på grund av barnmorskebrist hålla stängt under sommaren. Barnmorskestuderande vid Göteborgs universitet har i ett brev till socialminister Lena Hallengren (S) krävt bättre arbetsmiljö vid förlossningsavdelningarna. Personal måste hoppa in under sin semester, och under arbetspassen har de svårt att ens hinna med toalettbesök. 

En intervjuad barnmorska säger att varje födande kvinna borde ha en egen barnmorska. Som situationen ser ut idag springer barnmorskorna mellan flera födande kvinnor, vilket inverkar negativt på patientsäkerheten och även på den födande kvinnans egen upplevelse. 

Det framkommer inte i reportaget – men det är så det fungerar i Norge. Landet där samvetsfrihet är lagstadgad för barnmorskor, och där Ellinor Grimmark och Linda Steen välkomnades att jobba, har alltså lyckats bättre än Sverige med förlossningsvården och således också med patientsäkerheten. 

Blickarna vänds mot politiker med krav på att de ska göra något. Men man kan också undra vad Barnmorskeförbundet gör eftersom denna barnmorskebrist bara tillåts fortgå år efter år. Vore det inte värt ett försök åtminstone, att låta barnmorskor som Ellinor Grimmark och Linda Steen jobba? På förlossningsavdelningar utförs ytterst få aborter, och Sverige skulle även i praktiken visa att man står upp för mänskliga rättigheter. 

Brita Storlund
Kommunikatör

Läs mer om samvetsfrihet här.