Myten att abort är säkrare än att föda barn har trummats ut så mycket, att till och med vissa abortkritiker har börjat tro på det. Uttalandet bygger enligt Dr Brent Boles på en enda amerikansk studie som publicerades i en vetenskaplig tidskrift, och som påstod att abort är 14 gånger säkrare än att föda barn. Den kända och numera avlidna domaren Ruth Bader Ginsburg hänvisade till denna studie när hon i Högsta domstolen röstade mot delstaten Louisianas ”Act 620”, vilket var ett lagförslag om högre kvalitetskrav på abortkliniker. Samma tidskrift, som publicerade den studien, vägrade dock att publicera ett genmäle från den kända abortforskaren David Reardon. 

Till mödradödlighet räknas alla dödsfall som skett efter ett graviditetstest, fram till sex veckor efter förlossning eller missfall. Dock sägs inget om abort, vilket gör statistiken missvisande. För att få rätt statistik om dödsfall efter abort måste man enligt Dr Boles länka dödsattester med graviditetsregister där både födslar, missfall, abort och olika komplikationer dokumenterats. Sådana studier har bland annat gjorts i Finland och i andra europeiska länder, och då visat att barnafödande är säkrare än abort. En av studierna visade att det är 4 gånger högre risk att dö pga abort än förlossning. 

I USA rapporteras mödradödlighet efter förlossning i samtliga delstater, medan fyra delstater avstår helt från rapportering om abort. Hela 20 delstater avstår från att rapportera om komplikationer efter abort. Det gör också att studiens resultat blir missvisande, eftersom det inte går att få till en rättvis jämförelse, med så olika rapportering från delstaterna när det gäller abort.

För att driva igenom liberala abortlagstiftningar har dock samma taktik alltid använts. Flera läkare som drev på abortlagstiftningen i USA på 60-70-talet har efteråt medgett att de använde sig av påhittade siffror om hur många som dog på grund av illegala och osäkra aborter. Officiella siffror har bekräftat detta. När abort legaliserades 1973 i hela USA hade abort redan varit lagligt i 17 delstater. I dessa delstater var mödradödligheten dock högre 1972 än det genomsnittliga för hela USA.

Washington Post som är en liberal tidning med liberal abortsyn, gav 2019 fyra ”Pinocchios” till Planned Parenthoods tidigare chef, Leana Wen, på grund av hennes felaktiga uttalande den 6 mars 2019, att tusentals kvinnor dog varje år i USA innan abort legaliserades. Washington Post menade att detta för längesedan hade avslöjats vara en lögn.

https://www.liveaction.org/news/obgyn-brent-boles-debunks-abortion-safer-childbirth/ (0-19 min)

Läs mer om abort här.