RFSU:s årliga kampanj mot mödradödligheten i världen pågår 26-30 maj 2021. Temat för årets barnvagnsmarsch är ”Gravid i pandemin – en fråga om liv och död!”. Dock har RFSU även anslutit sig till skaran som efterlyst att aborter på grund av pandemin ska kunna utföras i hemmet, dvs helt utan besök på klinik. Detta har exempelvis i Storbritannien lett till minst två dödsfall, och att antalet kontakter med ambulans och akutavdelningar ökat. 

I det allmänna medvetandet har det trummats in att det är restriktioner i abortlagstiftningar som leder till illegala och osäkra aborter och därmed också högre mödradödlighet, och att restriktioner därför bör tas bort för att mödradödligheten ska sjunka. På RFSU:s Facebooksida kan man exempelvis läsa ”Varannan minut dör en kvinna för att hon blivit gravid. Orsakerna är bland annat bristande tillgång till preventivmedel, säkra aborter och mödrahälsovård.” Hillary Clinton twittrade 2019 att kvinnor dör när ”anti-choice-politiker” begränsar tillgången till ”reproduktiv hälsa”.

Enligt den brittiske läkaren och abortforskaren Calum Miller, som föreläste på Människovärdes webinarium ”Kvinnor förtjänar bättre än abort”, har legalisering av abort inte haft någon positiv inverkan på mödradödligheten i olika länder. I Sverige hade legalisering av abort ingen inverkan överhuvudtaget, och det är också det normala mönstret. Dock finns det länder där mödradödligheten i stället har ökat efter att abort legaliserats, och Miller nämnde exempelvis Nederländerna, Etiopien och Rwanda. 

I en 10-årig faktagranskad studie från 32 mexikanska delstater, visade det sig att delstater med fler restriktioner i abortlagstiftningen hade lägre mödradödlighet. Polen och Malta finns bland de länder med allra lägst mödradödlighet i världen, trots att abort är så gott som förbjudet i dessa länder.

När fri abort legaliserades i västvärlden för omkring femtio år sedan var ett av argumenten att tusentals kvinnors liv kommer att räddas eftersom de annars dör av illegala aborter. Senare har det framkommit att de siffror som matades ut till media var kraftigt överdrivna. När abort legaliserades för hela USA 1973 hade vissa delstater redan legaliserat abort. Dessa delstater hade 1972 dock högre mödradödligheten än genomsnittet i USA.

Enligt Miller blir det statistiskt fel att jämföra dödsfall på grund av abort med dödsfall efter fullgången graviditet. När man räknar dödlighet efter fullgången graviditet, inkluderar man exempelvis också självmord som begåtts efter graviditeten, medan man inte gör det i abortstatistiken. Detta blir då missvisande och undersökningar har dessutom visat att självmordsfrekvensen är högre bland kvinnor som gjort abort än bland kvinnor som fött barn. Vid dödsfall som sker på grund av en blödning eller sepsis efter abort, registreras dödsorsaken oftast som sepsis, trots att aborten var grundorsaken. 

Den största delen av all mödradödlighet sker i afrikanska länder, och den hjälp som dessa kvinnor främst behöver är enligt barnmorskan Linda Steen kompetent vårdpersonal som kan stoppa en blödning och behandla blodtrycket. De behöver läkemedel och antibiotika mot infektioner. Vi i västvärlden, som så länge tagit alla dessa vårdinsatser för givna, missar målet med barnvagnsmarscher om vi också hävdar att abort ingår i kampen för att rädda kvinnors liv.

Läs mer om abort här.