I den kanadensiska provinsen Ontario (den mest folkrika, där även huvudstaden Ottawa ligger) har organdonationer av patienter som dött efter dödshjälp fördubblats på bara två år. Behovet av transplantationer är oförändrat, men antalet personer som registrerar sig som donatorer har minskat. Lösningen på detta problem ser ut att kunna bli en sammanlänkning av register för organdonationer, och patienter som önskar dö genom dödshjälp eller assisterat självmord.

Ett av kriterierna för att beviljas dödshjälp i Kanada är att patienten frivilligt gjort en ansökan utan yttre tvång eller inflytande. Samma krav har hittills ställts på organdonation. Initiativet ska komma från den som vill donera, och inte från vården. Nu har man dock börjat tumma på denna regel, och det är numera tillåtet att ta upp frågan om organdonation med patienter efter att de ansökt om att få dö genom dödshjälp.

Kritiker varnar för att sårbara personer som inte längre ser sitt liv värt att levas, kan komma att, direkt eller indirekt, manipuleras att genom sin död rädda någon annans liv istället. Särskilt patienter med sjukdomar som Parkinson och ALS kan börja ses som goda donatorer eftersom deras organ ofta är i gott skick. Kanada står på randen till att utöka dödshjälp även till patienter utan dödliga sjukdomar, så psykiatriska patienter som fysiskt är helt friska, skulle kunna ses som ypperliga donatorer.

Risken finns också att man börjar tänja på gränserna vid assisterat självmord. Hittills har organdonationer endast tillåtits av patienter som dött på sjukhus, medan assisterat självmord kan ske hemma. Detta kan man dock lösa genom att det assisterade självmordet inleds hemma, men att den döende transporteras till sjukhus när han eller hon förlorat medvetandet men ännu inte avlidit.
Kritiker ställer också frågan, att om man en gång gett sig in på detta sluttande plan, varför stanna vid organdonation efter dödshjälp ifall det går att ordna så att donationen sker först? Särskilt om det är ett friskt hjärta som efterfrågas, befarar man att detta kommer att vara nästa etiska gräns som tänjs ut.

Läs mer om dödshjälp här.