Samtliga svenska riksdagspartier ställer sig negativa till kommersiellt surrogatmödraskap med motiveringen att kvinnor och barn inte är handelsvaror. De som är positiva till altruistiskt surrogatmödraskap (d.v.s. ideellt, utan betalning) är Moderaterna (M), Centerpartiet (C) och Liberalerna (L). Miljöpartiet (MP) vill först se en utredning av frågan innan de tar ställning angående altruistiskt surrogatmödraskap. Den generella motiveringen varför altruistiskt surrogatmödraskap borde legaliseras i Sverige är kvinnans rätt att bestämma över sin kropp, samt att ofrivilligt barnlösa par, inklusive ensamstående och samkönade par får möjligheten att bli föräldrar.

Socialdemokraterna (S), Sverigedemokraterna (SD), Kristdemokraterna (KD) och Vänsterpartiet (V) är negativa till all form av surrogatmödraskap enligt DN 7.12.2021.  S anser att nackdelarna överväger fördelarna, bland annat eftersom det inte går att säkerställa att kvinnan inte är utsatt för emotionella påtryckningar. SD:s utgångspunkt är att barn inte är varor som kan beställas, och att kvinnor inte är fabriker för att producera barn. KD lyfter det band som under graviditeten skapas mellan surrogatmamman och barnet, och V nämner risken med att det även med altruistiskt surrogatmödraskap kan vara pengar inblandade.

Denna farhåga har besannats i Storbritannien, där enbart altruistiskt surrogatmödraskap är tillåtet. Enligt den konservativa debattören Gary Powell, som aktivt arbetar för ett globalt förbud mot all form av surrogatmödraskap, är altruistiskt surrogatmödraskap endast en billigare form av det kommersiella. Det finns enligt honom uppgifter på altruistiska surrogatavtal som ändå landat på omkring 40 000 brittiska pund. Enligt ett reportage i The Telegraph från 2018 har summor upp till 60 000 pund betalats för så kallat altruistiska surrogatavtal. Powell som själv är homosexuell avvisar också surrogatmödraskap som en möjlighet för samkönade par att bli föräldrar, med argumentet att denna möjlighet endast gäller de allra rikaste samkönade paren. De flesta som ställer upp som surrogatmamma helt utan ersättning är oftast en nära vän eller anhörig till det beställande paret, och enligt författaren Kajsa Ekis Ekman utgör dessa endast 0,2 procent av alla surrogatavtal (Aftonbladet 29.5.2019). Troligtvis kommer kommersiellt surrogatmödraskap därför alltid att vara mer attraktivt för dem som har råd.

Beroende på lagstiftningen kan surrogatmamman i vissa länder dessutom ha rätt att få vårdnaden om barnet ifall hon skulle begära det, och sådant har också hänt enligt brittiska Mirror (3.2.2010). I den amerikanska delstaden Michigan har beställande föräldrar på surrogatmammans begäran varit tvungna att lämna tillbaka barn efter exempelvis konflikter om avtalet.

Kristna Värdepartiet (KV) tar tydligt avstånd från all form av surrogatmödraskap. KV drar paralleller till människohandel eftersom barnet köps, och till prostitution eftersom kvinnans kropp och reproduktiva förmåga köps.

Medborgerlig Samling (MED) skriver i sitt familjepolitiska program att offentliga inskränkningar i familjebildningen ska vara små. De nämner dock inget specifikt om surrogatmödraskap och har inte besvarat vår mejlförfrågan.

Feministiskt initiativ (Fi) motsätter sig all form av surrogatmödraskap, och vill motverka den globala handeln med kvinnors kroppar och med barn.

För Alternativ för Sverige (AfS) är kommersiellt surrogatmödraskap helt uteslutet. Kring altruistiskt surrogatmödraskap resonerar man att det också finns många problem, och att det i praktiken kan bli något helt annat än altruistiskt. Man lyfter problemet med barns rätt till sina biologiska föräldrar, att surrogatmamman kan ångra sig när föräldraskapet ska överlåtas, och att barn växer upp med vetskapen att surrogatmamman bar dem för att tjäna pengar.

Partiet Nyans (PN) nämner inget om surrogatmödraskap på sin hemsida och har inte besvarat vår mejlförfrågan.

Denna text är tidigare publicerad i vår tidning Människovärde nr 1/2022.

Läs mer om surrogatmödraskap här.