I webbseminariet om Surrogatmödraskap som Människovärde deltog i den 3 september 2020, talade Kajsa Ekis Ekman från Sverige och Gary Powell från Storbritannien. Kajsa presenterade sig som feminist och marxist, och Gary presenterade sig som homosexuell och konservativ. De står ideologiskt sett på motsatt sida, men står enade i sakfrågan om surrogatmödraskap.

I Storbritannien är kommersiellt surrogatmödraskap förbjudet, men altruistiskt är tillåtet. Gary hävdar dock att det alltid är pengar inblandade. I Storbritannien kan ett ”altruistiskt” surrogatavtal ändå landa på omkring 40 000 brittiska pund. Han avvisar argumentet att surrogatmödraskap ger samkönade par rätt att bli föräldrar, och hävdar att den ”rätten” enbart gäller de rikaste samkönade paren. Altruistiskt surrogatmödraskap är enligt honom bara en billigare variant av det kommersiella. 

Trots att Gary annars kämpar för homosexuellas rättigheter, är han motståndare till surrogatmödraskap för att det skadar kvinnor och barn. Han hävdar att det finns hur mycket kvinnofientlighet som helst inom surrogatindustrin. Precis som Kajsa Ekis Ekman angriper han att surrogatmamman alltid är raderad när glansbilden av surrogatmödraskap ska visas upp. 

Gary anser att det behövs ett förbud på internationell nivå mot surrogatmödraskap. Eftersom det inte finns tydliga riktlinjer kan det i slutändan bli hur som helst. Trots att kommersiellt surrogatmödraskap är förbjudet i Storbritannien, finns ett fall där den högsta domstolen nyligen godkänt fyra kommersiella surrogatavtal utomlands för en kvinna som på grund av en vårdmiss blivit steril. Förutom skadestånd för vårdmissen ska de fyra surrogatavtalen således bekostas av brittiska skattebetalare. Att kvinnan alltid önskat sig en stor familj, verkar ha varit tillräcklig anledning för högsta domstolen att köra över den brittiska lagstiftningen. 

I sitt arbete för homosexuellas rättigheter berättar Gary att han tidigare såg kristna som sina fiender. När det kommer till surrogatmödraskap har han upptäckt att kristna står på samma sida som han själv, och att de är underbara människor som han gärna samarbetar med. Han påpekar också det faktum att han själv och Kajsa Ekis Ekman inte delar varandras grundläggande ideologi, men att han till fullo skriver under allt som Kajsa sade i sitt föredrag. Han menar att det kan vara vägen till framgång för ett förbud mot surrogatmödraskap, att ideologiska skillnader läggs åt sidan till förmån för breda allianser tillsammans med alla som kan förenas i sakfrågan. 

Läs mer om surrogatmödraskap här.