I Storbritannien är kommersiellt surrogatmödraskap förbjudet medan altruistiskt är tillåtet, vilket betyder att surrogatavtalet ska ske ideellt, dvs utan betalning. Den konservativa debattören Gary Powell, som arbetar för ett internationellt förbud av surrogatmödraskap, är kritisk till både altruistiskt och kommersiellt surrogatmödraskap, och hävdar att det altruistiska bara är en billigare variant av det kommersiella. Det har framkommit att tiotusentals pund ändå betalats för så kallade altruistiska surrogatavtal i Storbritannien. 

Powell som själv är homosexuell avvisar också argumentet att surrogatmödraskap ger samkönade par möjlighet att bli föräldrar. Han hävdar att det i så fall enbart gäller de allra rikaste samkönade paren. Den brittiska tidningen Mirror hade i december 2021 ett reportage om den förmögna sexbarnspappan Barry som betalat sammanlagt en miljon brittiska pund för olika surrogatavtal. Redan 1999 skrev Barry historia när han tillsammans med sin dåvarande partner Tony blev det första samkönade par i Storbritannien som registrerades som ”förälder 1 och 2” istället för ”mor och far”, då de genom en surrogatmamma skaffade tvillingar. 

Barry planerar nu att skriva historia igen, genom att bli först med att registrera tre föräldrar på sina barns födelseattester. Om allt går som planerat kommer en amerikansk surrogatmamma att till sommaren föda trillingar åt Barry och hans nuvarande partner Scott, där de två men även Tony är spermadonatorer. För att föräldraskapet ska vara så jämställt som möjligt väljer de att inte testa vem som egentligen är biologisk pappa till vilket barn. 

De tre äldsta barnen (som Barry och Tony är föräldrar till) kommer dock att trots åldersskillnaden vara biologiska femlingar med två av trillingarna som föds i sommar, eftersom embryon som varit nedfrysta sedan 1997 har inplanterats. Den tredje av trillingarna kommer att vara biologisk tvilling med Barrys och Scotts yngsta dotter, eftersom det inplanterade embryot också hållits nedfryst sedan 2019. Äggdonatorn för de flesta av barnen kommer från USA. 

Barry säger att han älskar sitt liv och sin familj. Enligt honom är även barnen förtjusta över att få syskon som varit nedfrysta, och jämför sitt familjeliv med en science-fiction film. 

Journalisten Carin Stenström skrev 16 december 2021 på Världen idags ledarsida om konsekvenserna när den mänskliga ekologin sätts ur spel. Även om den texten inte handlade om surrogatmödraskap, kan man även här undra vilka konsekvenser det får för barn som upplever sitt familjeliv som science-fiction, och som kanske inte kan spåra sitt ursprung.

Brita Storlund
Kommunikatör

Läs mer om surrogatmödraskap här.