Soundchoice.org är en icke vinstdrivande organisation som bedriver forskning angående interaktion mellan vacciningredienser och mänskliga stamceller. I ett samtal mellan Robert F. Kennedy Jr och Theresa Deisher som doktorerat i fysiologi, kommer de in på fosterdelar av aborterade barn som säljs till denna forskning.

Kennedy ställer frågan varför man använder fosterdelar av aborterade barn vid framställning av vaccin, trots att det anses vara kopplat till större hälsorisker än ingredienser av djurvävnad. Dr Deisher svarar att det länge ansetts vara mycket kontroversiellt ur djurrättsperspektiv att använda djurvävnad. Man har också felaktigt trott att det är dyrare och mera riskfyllt med djurvävnad. Djurrättsaktivister har varit aktiva i denna fråga och vunnit gehör för sin sak i den allmänna opinionen. Både Kennedy och Dr Deisher var märkbart förundrade över att forskning på aborterade barns vävnad inte anses minst lika kontroversiellt.

Dr Deisher beskrev hur hjärtan skärs ut ur kroppen på aborterade barn så gamla som 5-6 månader. För att hjärtat ska kunna användas måste det slå, vilket betyder att det skärs ut utan bedövning på barn som fötts levande efter abort, och barnet dör genom ”operationen”. Dr Deisher försäkrade att detta förfarande aldrig skulle vara tillåtet på möss. Beroende på vilken forskning det handlar om, beställs olika kroppsdelar. Dr Deisher berättar i klippet att hon sett prislistor på aborterade barns kroppsdelar på upp till 32 veckor. 

På soundchoices webbsida finns också lista på vaccin där man i USA och Kanada använt cellinjer från fostervävnad, och där ingår bland annat vaccin mot mässling, polio, Hepatit A, men även mot covid-19 som är under utveckling. Bredvid listar man etiska alternativ, som exempelvis insektceller. 

Dr Deisher anser att de etiska alternativen som exempelvis vuxna stamceller och insektceller är minst lika bra. Hon anser att risken för autism och tumörer är större vid användning av vaccin där cellinjer från aborterade barn använts.

Källor:

https://www.youtube.com/watch?v=KL0iU6owbeE&app=desktop

https://www.soundchoice.org/featured-talks/

https://mv3462p2bnv2ptxqp33ikj2j-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/Aborted-Fetal-Cell-Lines-2020.pdf

Läs mer om abort här.