Författningsdomstolen i Polen fattade i slutet på oktober ett beslut om att abort på grund av fosterskador strider mot grundlagen. Beslutet har hyllats för att det årligen kommer att rädda livet på omkring tusen ofödda barn med någon form av funktionsnedsättning, som exempelvis Downs syndrom. 2019 skedde 435 aborter på grund av Downs syndrom i Polen, och i framtiden kommer dessa att välkomnas som fullvärdiga medlemmar av samhället. Beslutet har dessutom backats upp av regeringen som gjort ekonomiska satsningar till förmån för funktionsnedsatta.

Protester har också utbrutit, och abortaktivister har bland annat stormat kyrkor, och använt uttryck som ”kvinnors helvete” och ”tortyr”.  

Media har nästan uteslutande rapporterat om protesterna mot beslutet. Det finländska public-servicebolaget Yle skriver å ena sidan att beslutet inte har någon bred acceptans bland befolkningen, men å andra sidan att Polen är ”ett mycket konservativt land”. Abortkritik och konservatism brukar dock ofta gå hand i hand, så acceptansen för beslutet är nog bredare bland den polska befolkningen än vad vissa nyhetssajter vill få oss att tro.

Vid presidentvalet 2019 vann den konservative kandidaten med över 51 procent av rösterna, och valdeltagandet var högt (69 procent). I riksdagsvalet vann det abortkritiska konservativa partiet Lag och Rättvisa för andra gången i rad, och ökade dessutom sitt mandat från förra riksdagsvalet 2015. Ett medborgarinitiativ mot abort på grund av fosterskador samlade i början av 2020 hela 830 000 underskrifter. En opinionsundersökning bland den polska befolkningen visade att 75 procent anser att abort alltid är fel och aldrig kan rättfärdigas. Endast 7 procent svarade att abort aldrig är fel och alltid kan rättfärdigas.

Abort vid våldtäkt och incest, samt vid fara för den gravida kvinnans liv är fortfarande tillåtet i Polen. Dock är dessa orsaker väldigt ovanliga, vilket betyder att abort i praktiken blir näst intill förbjudet. Katarzyna Jezierska, docent i statsvetenskap säger enligt Svenska Yle:

I praktiken så är det ju så. De resterande fall då abort utförs gäller bara ungefär 30-40 fall per år, och det är fråga om våldtäkt eller incest eller att kvinnans liv är i fara. Det är ju väldigt sällan det sker av de skälen så i praktiken blir det totalt abortförbud.

Det är bra att det framkommer att ytterst få aborter görs på grund av våldtäkt, incest eller för att rädda kvinnans liv. Detta har vi på Människovärde också argumenterat för, exempelvis i vår rapport ”Hur mår kvinnor efter abort?”.

Att livet börjar vid befruktningen och att det mänskliga livet då också är skyddsvärt från början, är något som alla demokratier borde bejaka. Önskvärt vore att fler länder skulle följa Polens exempel och fatta beslut som välkomnar funktionsnedsatta barn. 

 

Läs mer om abort här.